Polityka poufności i ochrony danych osobowych

Talent Web Academy buduje silne i trwałe relacje ze swoimi użytkownikami, oparte na wzajemnym zaufaniu: zapewnienie bezpieczeństwa i poufności danych osobowych użytkowników jest absolutnym priorytetem dla Talent Web Academy.

Talent Web Academy przestrzega wszystkich francuskich i europejskich przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych osobowych.

Talent Web Academy stosuje wyjątkowo surowe zasady, aby zagwarantować ochronę danych osobowych użytkowników:

 • Każdy użytkownik Talent Web Academy zachowuje kontrolę nad swoimi danymi. Talent Web Academy nie dysponuje nimi swobodnie.
 • Są one traktowane w sposób przejrzysty, poufny i bezpieczny.
 • Talent Web Academy jest zobowiązana do ciągłego procesu ochrony danych użytkowników, zgodnie ze zmienioną ustawą o ochronie danych z 6 stycznia 1978 r. i ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) z 27 kwietnia 2016 r. (znanym jako RODO)
 • Akademia Talent Web dysponuje zespołem zajmującym się ochroną danych osobowych, złożonym z inspektora ochrony danych (inspektora ochrony danych zgłoszonego do CNIL) i wyspecjalizowanych inżynierów.

Tożsamość i dane kontaktowe administratorów danych

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych gromadzonych w kontekście tworzenia konta osobistego użytkownika i jego aktywności na stronie Talent Web Academy.com lub w jego Aplikacji jest Sampleo SAS z siedzibą pod adresem 2 Rue Paul Vaillant Couturier, 92300 Levallois- Perret.

Jeśli użytkownik ma pytania lub skargi dotyczące przestrzegania przez Talent Web Academy niniejszych zasad lub jeśli użytkownik chce przesłać rekomendacje lub komentarze Talent Web Academy mające na celu poprawę jakości niniejszych zasad, użytkownik może skontaktować się pisemnie z Talent Web Academy pod następującym adresem:
dpo@sampleo.com

W jakim celu gromadzone są dane osobowe?

Talent Web Academy zobowiązuje się do gromadzenia, przetwarzania lub przechowywania danych osobowych w określonych, uzasadnionych i odpowiednich celach. Twoje dane przetwarzane są w następujących celach:

 • Zarządzanie kontem ambasadorów i aplikacjami
 • Zarządzanie dostawami produktów do testowania
 • Zapewnienie narzędzi do udostępniania w sieciach społecznościowych
 • Wysyłanie ukierunkowanych ofert handlowych pocztą e-mail, powiadomień mobilnych, sieci społecznościowych lub innych mediów
 • Zarządzanie subskrypcjami naszych newsletterów, powiadamianie e-mailem lub SMS-em
 • Zbieranie opinii klientów na temat testowanych produktów
 • Personalizacja strony (mobilnej i stacjonarnej) i aplikacji zgodnie z zainteresowaniami użytkownika
 • Udostępnianie informacji partnerom handlowym

Jakie informacje zbieramy?

1 / Informacje zebrane za pomocą kwestionariuszy:

a- Przy rejestracji

Zbieramy informacje podczas rejestracji na naszej stronie. Rejestrując się, zostaniesz poproszony o podanie osobistego adresu e-mail. Następnie, jeśli chcesz złożyć wniosek o otrzymanie produktów do przetestowania w domu, poprosimy o następujące informacje:

 • Imię
 • imię
 • telefon stacjonarny
 • telefon komórkowy
 • adres pocztowy
 • zawód
 • stan cywilny
 • liczba, wiek i płeć dzieci
 • Zainteresowania

b- Przez cały czas na stronie

Po zarejestrowaniu się na stronie możesz wypełnić dodatkowe ankiety:

 • Kwestionariusze nawyków konsumpcyjnych: pytania zadawane w ramach kampanii, w których chcesz uczestniczyć są obowiązkowe w celu potwierdzenia Twojej kandydatury. Pozwalają nam również otrzymać wszystkie informacje niezbędne do wyboru osób, które będą uczestniczyć w partnerstwie z marką
 • Nie ujawniamy żadnych odpowiedzi osobom trzecim w sposób umożliwiający Twoją identyfikację, z wyjątkiem wyrażenia przez

  Wyniki ankiet ujawniamy wyłącznie markom partnerskim kampanii i wyłącznie w sposób skumulowany.

  2 / informacje zebrane w formie zdjęć lub wideo

  W ramach programów ambasadorskich możesz przesyłać zdjęcia i/lub treści wideo z doświadczenia. W momencie przesyłania możesz wybrać, czy przesłane treści mają być przeznaczone wyłącznie do wewnętrznej informacji pracowników Talent Web Academy (w takim przypadku zespoły wykorzystają treść wyłącznie do wewnętrznej oceny projektu i Twojej działalności), czy też treść może być upubliczniona (w takim przypadku inni odwiedzający platformę mogą przeglądać treść).

  Treści będą przechowywane przez Talent Web Academy do momentu, kiedy odpowiednia kampania, na potrzeby której przesłano te treści, pojawi się na stronie Talent Web Academy. Po tym okresie wszystkie treści związane z kampanią zostaną usunięte. Możesz usunąć tę zawartość w dowolnym momencie, przechodząc do swojego konta (lub poprzez proste żądanie e-mailem, jeśli usunąłeś swoje konto).

  Ponadto Talent Web Academy może prezentować wszystkie treści markom partnerskim w celu informowania ich o postępach, podawania przykładów korzystania z produktu lub przedstawiania wyników. W tym kontekście Twoja tożsamość nie jest w żaden sposób powiązana z treścią. Marka nie może wykorzystywać Twoich treści bez Twojej wyraźnej zgody.

  Autoryzując publikację treści, wyraźnie upoważniasz również Talent Web Academy do korzystania z niej w dowolnej formie (broszura, folder sprzedażowy, newsletter, prezentacja, baner online itp.) w celu promowania witryny Talent Web Academy i jej społeczności.

  Możliwe jest jednak anonimowe odwiedzanie naszej strony bez konieczności rejestracji.

  Jak uzyskać dostęp do swoich danych osobowych?

  Wszystkie przesyłane dane są dostępne za pośrednictwem stron „Moje konto” w witrynie. W ten sposób możesz modyfikować lub usuwać przesyłane informacje swobodnie i w dowolnym momencie. To samo dotyczy treści dostarczanych w ramach programu ambasadorq.

  Czy udostępniamy Twoje dane osobowe?

  Prawdopodobnie przekażemy Twoje dane osobowe osobom zatrudnionym przez firmę Talent Web Academy lub naszym usługodawcom (na przykład naszemu logistykowi, który zarządza wysyłką produktu) lub naszym partnerom biznesowym w celach wcześniej wymienionych i wyłącznie w granicach niezbędnych do wykonania powierzonych im zadań. Osoby te mogą być zobowiązane do skontaktowania się z Tobą bezpośrednio przy użyciu danych kontaktowych, które nam podałeś.

  Należy pamiętać, że bezwzględnie wymagamy od naszych usługodawców wykorzystywania danych osobowych wyłącznie w celu zarządzania usługami, które dla nas świadczą. Wymagamy również od tych dostawców, aby zawsze postępowali zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i zwracali szczególną uwagę na poufność tych danych.

  Gdzie przechowujemy Twoje dane osobowe?

  Twoje dane osobowe są przechowywane w naszych bazach danych lub w bazach naszych usługodawców.
  W niektórych przypadkach i głównie ze względów technicznych, bazy te mogą być przechowywane na serwerach znajdujących się poza krajem (w tym poza Unią Europejską), z którego początkowo wprowadziłeś dane.

  Aby zoptymalizować jakość usługi, komunikacja informacyjna, o której mowa powyżej, może obejmować przekazywanie danych osobowych poza Twój kraj lub do krajów niebędących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, których ustawodawstwo dotyczące ochrony danych osobowych różni się od prawodawstwa Unii Europejskiej.

  W tym przypadku odpowiednie rygorystyczne środki fizyczne, organizacyjne, proceduralne, techniczne i osobowe zapewniają bezpieczeństwo i poufność danych osobowych.

  W jaki sposób mogę zmienić lub usunąć moje dane osobowe?

  Zgodnie z prawem i swobodami przetwarzania danych z dnia 6 stycznia 1978 r. masz prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania lub anulowania, które możesz wykonać online na stronie „Moje konto” lub pisząc do nas bezpośrednio za pośrednictwem formularza kontaktowego i wybierając kategorię „Moje dane osobowe”