Informacje prawne

Strona www.sampleo.com jest edytowana przez uproszczoną spółkę akcyjną (SAS) SAMPLEO (spółka z grupy Webedia) o kapitale zakładowym w wysokości 55.000 EUR, której siedziba znajduje się pod adresem: 2 rue Paul Vaillant Couturier 92300 Levallois -Perret, zarejestrowaną w rejestrze handlowym i przedsiębiorstw Nanterre pod numerem 530 233 584.

Strona www.sampleo.com jest hostowana przez Webedia SA, spółkę akcyjną o kapitale 1 270 837 EUR, zarejestrowaną w rejestrze handlowym Nanterre pod numerem 501 106 520, której siedziba znajduje się pod adresem: 2 rue Paul Vaillant Couturier, 92300 Levallois-Perret.

Dyrektor publikacji: Raphaël DEMNARD

Ta strona została zarejestrowana w instytucie CNIL pod numerem 1488087.

Zgodnie z ustawą dotyczącą informatyki i swobód nr 78-17 z 6 stycznia 1978 r. masz prawo do dostępu i poprawiania swoich danych, pisząc na adres: marie@sampleo.com.