Talent Web Academy szkoli i doradza talentom jutra, aby zwiększyć zaangażowanie społeczności, rekrutować nowych obserwujących, uczyć się i poznać najlepsze praktyki wywierania wpływu.

Dołącz do nas

Spersonalizowane wsparcie dla talentów

Mikroinfluencerzy korzystają przez cały rok z dostosowanego wsparcia, które pozwala im zwiększać swoją społeczność i tworzyć w niej więzy lojalnościowe

Spotkania

Inspirujące spotkania z markami, wpływowymi osobami i ekspertami

Narzędzia

Kursy online z modułami na różnych poziomach, a także specjalny zespół

Porady praktyczne

Porady udzielane przez zespół poprzez trendy, samouczki i najlepsze praktyki wywierania wpływu

Szkolenie z otrzymaniem zaświadczenia

Wkrótce po potwierdzeniu rejestracji w Talent Web Academy, talenty jutra będą mogły przystąpić do naszego wyjątkowego programu wsparcia, aby poprawić swoje umiejętności w zakresie „Wpływu”, „Sieci społecznościowych” i „Narzędzi”.

Program ten, którego podstawą będzie szkolenie online, obejmie ponad dwadzieścia modułów, od poziomu 1 do poziomu 3, które będą odblokowywane w miarę postępów mikroinfluencerów.